برای ثبت نام ، ابتدا وارد سایت همایش شده،سپس گزینه "عضویت"یکی از انواع عضویت را - شماره 1 دانشجویان سراسر کشور؛ شماره 2 پژوهشگران و کارکنان سازمان های دولتی؛ شماره 3 اعضای هیات علمی- را انتخاب و سپس در قسمت بالای صفحه را کلیک کرده ،با وارد کردن آدرس ایمیل ،نام کاربری و رمز عبور انتخابی شما به آدرس ایمیلتان ارسال میگردد.سپس با نام کاربری و رمزعبور خود می توانید عضو و با پرداخت هزینه و ارسال مقاله خود ثبتنام خودرا کامل کنید.

login