شیوه نگارش مقاله

 

مقاله باید از نظر ساختار حائز شرایط زیر باشد:

1- عنوان و چکیده به زبان اصلی مبدا و به زبان انگلیسی

2- چکیده باید250 تا 350 کلمه بوده و شامل موارد زیر باشد:

بیان مسئله/ سوال و فرضیه اصلی/نوآوری/ یافته‌ها/ روش/ سازماندهی پژوهش.

3- کلید واژه حداقل 4 کلمه و حداکثر 7 کلمه باشد و در انتهای چکیده بیاید.

4- متن اصلی باید دارای مقدمه، بررسی ادبیات پژوهش، چارچوب نظری یا مفهومی، روش پژوهش، بحث و نتیجه‌گیری باشد.

5- حداقل متن اصلی مقاله 14 صفحه و حداکثر 20 صفحه باشد (4500-6000 کلمه).

6- فونت اصلی در زبان فارسی B Mitra باشد. اندازه آن در تیترها 16، متن اصلی 14، زیرعنوان 12 و نام نویسندگان 10 و رتبه علمی و نام دانشگاه یا سازمان وابسته (همان قلم) آورده شود.

7- فونت اصلی در زبان های خارجی Times New Romans، اندازه آن در متن اصلی 12، عنوان مقاله 14، زیر عنوان 10، نام نویسندگان 12، فواصل خطوط در تمام مقاله 1 باشد.

8- مشخصات نویسنده یا نویسندگان به صورت زیر در پاورقی صفحه نخست مقاله درج شود:

- درجه علمی

- رشته تحصیلی یا تخصص

- شماره همراه

- شماره محل کار

- آدرس آکادمیک

- آدرس پست الکترونیک

9- ارجاع به منابع در همه ی موارد لازم به صورت درون متنی و با سیستم ارجاع APA انجام شود. برای نمونه (اسدی، 1384: 53).

10- در صورت تعدد منابع از یک نویسنده در یک سال، با افزودن الف و ب در کنار سال انتشار، نوشته‌ها مشخص می‌شوند، به طور مثال (اسدی، 1394 (الف): 50).

شایان ذکر است، ویرایش شکلی و ادبی مقالات دریافتی، توسط ویراستاران، اعمال خواهد شد. بدیهی‌ست هرگونه ویرایش محتوایی، مستلزم هماهنگی با صاحب اثر و تایید نهایی اصلاحات از جانب ایشان می‌باشد.

پژوهشگران محترم به اصول کلی و نکات زیر توجه نمایند:

- مقالات ارسالی نباید به طور همزمان برای همایش یا مجله‌ای ارسال شده و یا به چاپ رسیده باشد؛

- مقاله پژوهشی باید حاصل تحقیق باشد و ترجمه مقالات پذیرفته نمی‌شود؛

- مقاله باید شامل عنوان مقاله، چکیده زبان مبدا و انگلیسی، کلیات و تاریخچه‌ی در رابطه با هدف از انجام مطالعه، روش‌شناسی، تجزیه و تحلیل در رابطه با تحقیقات ارائه شده و ارائه راه حل در رابطه با موضوع و نتیجه‌گیری باشد؛

- واجد ایده‌های جدید و اندیشه‌های نو؛

- ارسال مقاله جهت بررسی فقط از طریق سایت همایش امکان پذیر است.