جهت پیگیری مقالات ارسالی و پاسخ به سوالات با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

دبیرخانه همایش: 02148392557

09170657286 آقای رحیمی

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.