محورهای همایش «رویکردهای انتقادی به فرصت ها و چالش های  ارتباطات شبکه ای در فضای مجازی»

 

 1. فضای مجازی و هویت
 • نقش علوم ارتباطات در مدیریت فرصت ها و چالش های فضای مجازی
 • معرفی و بازخوانی رویکردهای انتقادی به زیست بوم فضای مجازی کشور
 • نقش رسانه ها و شبکه های اجتماعی در بازتولید آسیب های اجتماعی
 • جایگاه شبکه های اجتماعی و رسانه های در مدیریت زیست کنشگری کاربران
 • کارکرد مطالعات میان رشته ای در مواجه با آسیب ها و چالش های فضای مجازی

 

 1. فضای مجازی و هویت
 • تفاوت های نسلی بومیان دیجیتال و مهاجران دیجیتال در فضای مجازی
 • الگوهای رفتاری فرصت زا و آسیب زای نسل جدید (نسل زی و ...) در زیست بوم فضای مجازی
 • نقش مبانی اندیشه ای جهانی شدن و جهانی سازی در چالش ها و فرصت ها
 • آسیب های زبان کاربران فارسی در فضای مجازی
 • گونه شناسی چالش های فضای مجازی با رویکرد مخاطب پژوهی (اعتیاد به شبکه های اجتماعی و ... )
 • تاثیر رسانه در تغییر کارکردهای خانواده

 

 1. فضای مجازی و حکمرانی
 • الگوهای آسیب زای حکمرانی در فضای مجازی کشور
 • بازتولید و ایجاد الگوهای حکمرانی مطابق با بوم کشور
 • خوانش الگوهای حکمرانی فضای مجازی در جهان
 • چالش های احکام نوین فقهی در مواجه با مسائل نوظهور فضای مجازی
 • آسیب شناسی کارکردی نهادهای رسمی متولی فضای مجازی
 • نقش سازمان های مردم نهاد در الگوهای حکمرانی فضای مجازی
 • تاثیر هوش مصنوعی در الگوهای ارتباطات شبکه ای
 • بررسی رویکردهای تنظیم‌گر و رگولاتور تولید کننده چالش در فضای مجازی

 

 

 1. آینده پژوهی فضای مجازی
 • ترسیم آینده پژوهانه نقش رسانه های نوین و فناوری های نوظهور فضای مجازی (متاورس، اینترنت ماهواره ای، بازی های تعاملی و ...) در خلق فرصت ها و چالش ها
 • جایگاه علوم ارتباطات با رویکرد پیشگیری از وقوع آسیب های نوظهور فضای مجازی
 • دانشگاه­ها و مدارس در دهه پنجم انقلاب اسلامی برمبنای تحولات فضای مجازی