تغییر روز برگزاری همایش
22 اردیبهشت 1402

اولین همایش ملی «رویکردهای انتقادی به فرصت ها و چالش های  ارتباطات شبکه ای در فضای مجازی» مورخ 1 خردادماه سال جاری برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است نتایج نهایی داوری و اعلام پنلهای همایش تا 25 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

login