اعلام نتایج داوری چکیده
30 فروردین 1402
اعلام نتایج داوری چکیده

نتایج داوری چکیده های دریافتی به دبیرخانه همایش، دریافت شد. پژوهشگران محترم می توانند جهت اطلاع از نتیجه چکیده ارسالی خود به صفحه ثبت نام خود مراجعه فرمایند. لازم به ذکر است آخریم فرصت ارسال مقاله کامل 20 روز پس از اعلام نتیجه داوری می باشد.

login